Kế hoạch tự học

Thứ ba - 31/03/2020 11:28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

 

Số:    /KH-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Bình Bắc, ngày 30 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập từ ngày 30/3/2020

               Căn cứ Công văn số 591/SGDĐT-VP ngày 20/03/2020 của Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang “Về việc cho học sinh THPT nghỉ học từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có Thông báo mới” và Công văn số 644/SGDĐT-GDTrH&GDTX  ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang “Về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học vì Covid-19”. Trường THPT Vĩnh Bình Bắc xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Giúp học sinh được học tập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

II. Nội dung

1. Nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập: Tổ trưởng các tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn nội dung kiến thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập tại nhà thuộc các môn trong chương trình (tóm tắt kiến thức, bài tập vận dụng). Phạm vi nội dung kiến thức theo phân phối chương trình thuộc các nội dung kiến thức học sinh đã được học. Nội dung ôn tập của các khối lớp Tổ trưởng CM gửi về PHT CM nhà trường trước ngày 28/3/2020; tiến hành triển khai cho học sinh tự học, tự ôn tập trong ngày 30/3/2020.

         2. Hình thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

Học sinh có thể lựa chọn các hình thức tự học tự, ôn tập phù hợp nhất:

- Nhà trường sẽ tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập, nội dung này sẽ được chuyển lên Website của nhà trường theo địa chỉ http://thptvinhbinhbac.kiengiang.edu.vn hoặc giáo viên tương tác trực tiếp với học sinh qua mạng zalo. 

- Học sinh tải bài tại website nhà trường, trong quá trình tự học nếu cần trao đổi học sinh và giáo viên tương tác qua các công cụ thông tin như điện thoại, email hay mạng xã hội zalo. Khi học sinh hoàn thành bài tập sẽ nộp về cho giáo viên bộ môn theo quy định bằng các công cụ chuyển tải dữ liệu phổ biến như: Email, Zalo (nộp bằng file word hoặc ảnh chụp).

- Nhà trường khuyến khích học sinh truy cập vào các website học online như: ViettelStudy, Google để học trên truyền hình…

III. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chung cho tất cả các môn học, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết. Duyệt kế hoạch ôn tập, in ấn tài liệu học tập và chuyển cho giáo viên phụ trách CNTT cập nhật website.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đưa nội dung ôn tập lên website nhà trường, nhắn tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về hướng dẫn ôn tập, quản lý, hỗ trợ con em trong việc ôn tập.

- Lãnh đạo nhà trường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.

2. Tổ chuyên môn.

- Xây dựng các chuyên đề ôn tập, tiếp nhận thông tin nộp sản phẩm học tập của học sinh, của từng giáo viên trong tổ, gửi file cho PHTCM trước khi hướng dẫn 01 ngày.

- Kiểm tra giáo viên trong tổ về việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập và báo cáo với ban giám hiệu nhà trường (Lưu ý: Khối 12 ôn tập từ đầu năm đến tuần 25, các khối còn lại chỉ ôn tập nội dung HKII).

3. Giáo viên bộ môn

- Hàng ngày thu nhận kết quả ôn tập của học sinh của lớp mình phụ trách và gửi báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua email hoặc zalo.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện việc ôn tập.

- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, học sinh về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường và các cơ sở y tế của địa phương khi có yêu cầu.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…). Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tài liệu hướng dẫn, GVCN có trách nhiệm photo tài liệu và chuyển trực tiếp nội dung học tập đến từng học sinh.

5. Giáo viên phụ trách công nghệ thông tin (Thầy Mộng)

- Đưa tài liệu ôn tập lên website nhà trường. Hỗ trợ giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin.

- Dùng tin nhắn Vn.edu thông báo đến CMHS và học sinh thời gian, phương án tổ chức dạy học qua các trang mạng, lịch học tập của học sinh.

- Tiến hành nghiên cứu cách học trực tuyến tại để hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện (học tập trên một số đài truyền hình).

- Tạo nhóm zalo cho tất cả các lớp và gửi cho tổ trưởng CM, GVBM để trao đổi bài học giữa GV-HS. Cập nhật lịch học trên truyền hình lên website trường.

6. Đoàn thanh niên, công đoàn

Làm tốt công tác tuyên truyền cho CB-GV-CNV và học sinh trong toàn trường thực hiện tốt công tác hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

7. Phân công giáo viên phụ trách và lịch học:

Khối THPT:

Môn

Tổ trưởng, Giáo viên thực hiện

Điện thoại

Lịch học

Toán

La Chí Dũ – Khối 12

0946.825580

Sáng Thứ Hai

Nguyễn Thị Lam Phương - Khối 11

0917.447711

Nguyễn Thanh Nhã – Khối 10

0946.142595

Phan Thanh Kiếm – Khối 10, 12

0945.163025

Chiều Thứ Hai

Lê Thị Bích Thùy – Khối 11

 

Hóa

Lê Thị Diễm Thi – Khối 11, 12

 

Sáng Thứ Ba

Nguyễn Văn Chiếm – Khối 10

0915.509490

Sinh

Đỗ Duy Ngọc –  12C, 11 CD

0918.988811

Chiều Thứ Ba

Bùi Thị Kim Liền – 12AB, 11AB

0356.015249

Lư Thị Phi Uyên – Khối 10

 

 

Văn

Võ Thanh Bàng – 12A

0915.855345

Sáng Thứ Tư

Trần Phương Thùy – 12B, 10AB

0978.600601

Nguyễn Thị Trà My – Khối 11

0586.382062

Đặng Ngọc Quyên – 12C, 10CD

0949.959299

Sử

Trần Thị Minh Nguyệt – Khối 10

0917.357515

Sáng Thứ Tư

Cô Tiền – Khối 11, 12

 

Địa

Trần Trung Kiên – 12A, Khối 10

0949.959199

Sáng Thứ Năm

Trần Thoại Tường – 12BC, khối 11

0944.745722

Anh văn

Lê Văn Được – 12C, khối 10

0917.433080

Chiều Thứ Năm

Cao Thị The – 12AB, khối 11

 

GDCD

Nguyễn Văn Kỳ - khối 12

0919.764223

Chiều Thứ Sáu

Nguyễn Văn Ghép -  khối 10,11

0917.526859

PHT CM

Huỳnh Thanh Liêm

0917.730759

Quản lý chung

Khối THCS:

 

Môn

Tổ trưởng, Giáo viên thực hiện

Điện thoại

Lịch học

Toán

La Hồng Lũy –  9AB

0949.482665

Gửi bài thứ 5 hàng tuần

Trương Phương Linh –  9C

0913.811209

Trần Minh Vĩ – Khối 8

 

Nguyễn Minh Bum – Khối 7

 

Trần Văn Chánh – Khối 6

 

Phan Thanh Kiếm – Khối 9

0945.163025

Sáng thứ 3

Lâm Hoàng Minh Đăng – Khối 8

 

Sinh

Trần Thị Xuân Trang – Khối 9

0843.292513

Chiều thứ 3

Trần Quốc Tịch – Khối 8

0946.909014

Văn

Quách Thanh Tuấn – Khối 9AB

0834.000797

Gửi bài thứ 5 hàng tuần

Lưu Kiều Tiên – Khối 9C, 6D

 

Nguyễn Thị Liễu – Khối 8

 

Nguyễn Thị Ngọc Lành – Khối 7

 

Lại Thị Lan – 6ABC

0838.512502

Sử

Trần Ngọc Diễm – Khối 9

 

Sáng thứ 4

Trần Thị Minh Nguyệt – Khối 8

0917.357515

Địa

Trần Thoại Tường – Khối 9

0944.745722

Chiều thứ 4

Anh văn

Lê Thị Nhanh – Khối 8,9

0849.114400

Gửi bài thứ 5 hàng tuần

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập từ ngày 30/3/2020 của trường THPT Vĩnh Bình Bắc. Đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- BGH trường;

- Tổ CM;

- Website trường;

- Lưu VT.
Downlload

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay83
  • Tháng hiện tại83
  • Tổng lượt truy cập159,233
THĂM DÒ Ý KIẾN

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây